Skatteoptimering för entreprenörer

Lediga platser

Datum: 2024-09-04

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: Ålandsbanken

Adress: Stureplan 19, Stockholm

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder.

Arrangör: Sparsam Skatt

Anmälningsformulär