Flytta till Italien - nya regler skapar mervärde

Italien är ett av de "klassiska" länderna när det gäller utflyttning och ligger högt upp på svenskarnas önskelista. Här finner du mycket att upptäcka, ett härligt klimat och ett fantastiskt utbud av mat, vin, kultur och historia. Vad du kanske inte känner till är att Italien sedan 2019 infört nya skatteregler för pensionärer som flyttar till södra delarna av landet och som innebär att en bosättning i Italien kan få stor positiv effekt på din ekonomi.

Välkommen till Italien!

För dig som vill läsa mer:

Sveriges skatteavtal med Italien

Skattefördelar för svensk pensionär i Italien 

 • Lägre skatt på pensionen
 • 7 % skatt på tjänstepension (privat sektor) förutsatt att du har s k ST-status. Detta gäller tjänstepension utanför "vanlig" försäkring, t ex direktpension och pensionsstiftelse. Tjänstepension som är tryggad via sedvanlig försäkringslösning får SINK-beskattas i Sverige (25 % skatt)
 • Förhållandevis låga levnadsomkostnader i jämförelse med Sverige

Allmänt om skatter i Italien

När du väljer att flytta till Italien så finns det, numera, flera olika skattesystem att välja bland:

 1. "Vanlig" beskattning, progressiv skatt upp till ca 45 %
 2. ST-status (Substitute Tax), 7 % italiensk skatt på pension
 3. "Lump sum tax", fast årlig skatt om EUR 100 000

Innan vi redogör för de tre olika systemen ovan är det viktigt att belysa hur Sveriges skatteavtal med Italien är utformat gällande dina svenska pensionsinkomster.

Sveriges skatteavtal med Italien, beskattning av pension

Om du är begränsat skattskyldig i Sverige (du har "klippt banden", läs gärna mer här) och du bosätter dig permanent i Italien så fördelas beskattningsrätten mellan de båda länderna på följande vis:

 • Allmän pension; såväl Sverige som Italien äger rätt att beskatta inkomsten
 • Tjänstepension från privat sektor; såväl Sverige som Italien får beskatta inkomsten*
 • Tjänstepension från offentlig sektor; endast Sverige har beskattningsrätt
 • Privat pensionsförsäkring; både Sverige och Italien får beskatta inkomsten

*) Sverige får beskatta tjänstepension som är tryggad via tjänstepensionsförsäkring, dock inte övriga tjänstepensioner såsom t ex direktpension, pensionsstiftelse m fl.

I de fall där Sverige äger rätt att beskatta din pension så blir skatten 25 %, s k SINK-skatt, förutsatt att du är begränsat skattskyldig i Sverige. Först och främst bör du alltså tillse att din utflyttning från Sverige är fullständig samt att du hyr eller köper en bostad i Italien där du bosätter dig permanent. Inför din pensionering i Italien måste du även fastställa vilket skattesystem som blir mest fördelaktigt för dig. 

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Italien samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

De olika skattesystemen i Italien

1. "Vanlig" beskattning vid bosättning i Italien
Samtliga dina inkomster från hela världen ligger till grund för beskattning i Italien. Skatten är progressiv och består såväl av nationell skatt, regional skatt som kommunal skatt. Högsta skattesats är ca 45 %. Kapitalskatten uppgår till 26 %. Förmögenhetsskatt uttas med 0,2 % per år (finansiella tillgångar) respektive 0,76 % per år (fastigheter). Arvs- och gåvoskatten är 4 % (närstående personer) respektive 6-8 % (mer avlägsna arvs- och gåvomottagare). För närstående personer är fribeloppet 1 000 000 EUR per mottagare.

2. ST-status
Italien har (2019) infört nya regler i syfte att attrahera utlänningar att pensionera sig i Italien. Som förebild har man bl a sneglat på hur andra länder i södra Europa, såsom Portugal och i viss mån Spanien, har gjort. Om du bosätter dig i någon av regionerna i södra Italien (Sicilien, Sardinien, Kalabrien, Kampanien, Basilicata, Abruzzo, Molise och Puglia/Apulien) i en kommun med högst 20 000 invånare så kan du ansöka om ST-status (Substitute Tax) varvid din skatt på utländska inkomster (icke italienska) endast beskattas med en fast årlig skatt om 7 %. Till kategorin utländska inkomster hör svenska pensioner. Denna särstatus gäller i 10 år.

I kombination med Sveriges regler och Sveriges skatteavtal med Italien blir utfallet följande om du har ST-status:

 • Allmän pension = 25 % skatt 
 • Tjänstepension från privat sektor = 25 % skatt (dock endast 7 % om pensionen tryggats via direktpension eller stiftelse)
 • Tjänstepension från offentlig sektor = 25 % skatt
 • Privat pensionsförsäkring = 25 % skatt 

Kriterierna för att kunna beviljas ST-status är bl a:

 • att du inte har bott permanent i Italien de fem (5) föregående åren
 • att du bosätter dig i en kommun med högst 20 000 invånare i någon av de sju regionerna ovan
 • att du erhåller pension

Förutsatt att dessa kriterier uppfylls så kommer den italienska skatten att begränsas till 7 %. Detta gäller både pensionsinkomster och kapitalinkomster. Du måste dock alltid beakta skattereglerna i landet varifrån inkomsten härrör.

Den italienska förmögenhetsskatten nedsätts till 0 % på utländska tillgångar om du har ST-status, vilket medför att du bör ha din eventuella förmögenhet placerad i ett land utanför Italien. Arvs- och gåvoskatt uttas på vanligt sätt i Italien när du har ST-status, d v s 4 % (närstående personer) respektive 6-8 % (mer avlägsna arvs- och gåvomottagare). För närstående personer är fribeloppet 1 000 000 EUR per mottagare.

3. Lump sum tax
Om du inte har bott i Italien de senaste tio (10) åren kan du ansöka om Lump sum tax, vilket innebär att du istället erlägger en fast årlig skatt om EUR 100 000, oavsett hur stora dina utländska (icke italienska) inkomster är. Denna regim är främst användbar för personer med väldigt stora kapital- eller pensionsinkomster. Detta speciella skattesystem kan utnyttjas i femton (15) år om du flyttar till Italien, oavsett vilken region i landet som du flyttar till. Förmögenhetsskatten i Italien nedsätts till 0 % och samma sak gäller arvs- och gåvoskatt.

 

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Italien).

Mässdatum 2024:  

Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan 

Dags att sälja ditt företag?

Om du är ägare till ett fåmansbolag och står i begrepp att sälja ditt bolag så kan försäljningsvinsten bli helt skattefri vid bosättning i Italien, förutsatt rätt planering. Du kan alltså sänka din privata skatt vid försäljningen från 50 % till 0 %. Orsaken till detta är en kombination av svensk lagstiftning, italiensk lagstiftning, EU-lagstiftning och utformningen av olika skatteavtal som länderna har ingått. Dessa intressanta regler kan du läsa mer om under rubriken Exit utomlands.

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

Den italienska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Italien tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Italiens motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Italien. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Italien.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Italien) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Italien rankingplats 20 (av 34 länder).

Vår rekommendation är att du överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 3-4 000 kronor per månad och är giltig i såväl Italien som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning. 

Så blir din pensionering i Italien lyckosam:

 • Stressa inte fram beslut - ta en extra lång semester i Italien och känn efter
 • Prova att hyra bostad en tid och stifta bekantskap med landet och folket
 • Språket - försök att lära dig tillräckligt mycket för att kunna föra en enklare dialog, handla i matbutiken, beställa på restaurang o s v
 • Lär känna lokalbefolkningen - undvik att bara umgås med likasinnade
 • Att skaffa nya vänner ökar förståelsen för Italien och underlättar din vardag
 • Ha ett öppet sinne och vidga vyerna - ta del av Italiens seder och respektera dess kultur
 • Aktivera dig - gå kurser, res runt och utforska Italien, gå med i föreningar
 • Håll dig i form - bli inte alltför stillasittande, träna regelbundet
 • Tappa inte kontakten med släkt och vänner hemma - skriv brev, skicka mejl, Skypa, åk hem på besök, försök förmå dina vänner att besöka dig i Italien
 • Planera ekonomin - gör budget, ha regelbunden översyn av finanserna
 • Var glad och njut av livet - du är priviligierad som har kunnat pensionera dig i Italien!