Privat sjukvårdsförsäkring

Tillgång till sjukvård är avgörande för oss alla och inte minst gäller detta när vi har pensionerat oss. Vi hoppas därför att du läser igenom detta avsnitt noggrant liksom sidan sjukvård.

Ökande intresse

Idag äger ca 600 000 svenskar (bosatta i Sverige) en privat sjukvårdsförsäkring och antalet ökar varje år. Detta trots att den svenska sjukvården håller mycket hög klass i en internationell jämförelse. När du pensionerar dig utomlands är det viktigt att du känner till och är medveten om att sjukvårdsstandarden i många länder är lägre jämfört med Sverige. Med detta avser vi den allmänna sjukvården i andra länder. Den privata sjukvården, som en sjukvårdsförsäkring ger tillträde till, håller generellt en mycket hög nivå och attraherar de bästa läkarna och tillhandahåller den bästa medicinska utrustningen. Och, framförallt, med en privat sjukvårdsförsäkring slipper du väntetider. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. När detta sker måste du se till att du omfattas av ditt nya lands sjukvård eller att du har en privat sjukvårdsförsäkring.

Vilka bör teckna privat sjukvårdsförsäkring?

Om du anser dig tillhöra en eller flera av kategorierna nedan behöver du oftast teckna en privat sjukvårdsförsäkring när du pensionerar dig i annat land:
  • Du har inte fyllt 63 år (oavsett vilket land du flyttar till)
  • Du är 63-65 år men gör inte förtida uttag av allmän pension (EU/EES)
  • Du är 63 år eller äldre och pensionerar dig i land utanför EU/EES
  • Du vill förvissa dig om att få tillgång till mycket god sjukvård
  • Du vill undvika väntetider och sjukvårdsköer
  • Du reser mycket till destinationer utanför ditt nya hemland
  • Du behärskar inte det nya landets språk

Beskrivningen ovan är allmän och det förekommer givetvis undantag. När du väljer att anlita oss ger vi dig ett klart och tydligt besked om vår ståndpunkt.

Vad kostar privat sjukvårdsförsäkring?

Att teckna en privat sjukvårdsförsäkring är en tillkommande kostnad i samband med din utflyttning. Du bör samtidigt ha i åtanke att du som boende i Sverige betalar för din vård via skatten. Detta sker via landstingsskatten som är en del av kommunalskatten. Landstingsskatten är i genomsnitt 10 % av inkomsten. En person som har en månatlig inkomst om 40 000 kr ”betalar” därmed ca 50 000 kr per år för att få ta del av den svenska vården. En privat sjukvårdsförsäkring är oftast billigare än så och dessutom får du omedelbar tillgång till sjukvård (vilket inte alltid är fallet i Sverige och övriga länder) och stor valfrihet vad gäller val av sjukhus. Räkna med att en privat sjukvårdsförsäkring av hög kvalitet kostar från 3 000 kronor per månad, priset avgörs dock av många olika faktorer såsom ålder, sjukdomshistorik mm. 

Skräddarsydd lösning

I de flesta privata sjukvårdsförsäkringar kan du skräddarsy produkten genom att lägga till, eller ta bort, vissa delmoment. Detta kan t ex gälla tandvårdsförsäkring, transporter mm. Kostnaden för privat sjukvårdsförsäkring kan även påverkas genom att välja olika nivåer av självrisk.

För att beviljas försäkring måste du även besvara frågor relaterade till din aktuella sjukdomsstatus. Ibland krävs utökad hälsokontroll och det är även vanligt att försäkringsbolagen kräver in läkarjournaler från berörda instanser. Om du har eller har haft vissa sjukdomar/åkommor kan försäkringen ibland beviljas med klausul innebärande att dessa sjukdomar exkluderas.

Kostnaden för sjukvårdsförsäkringen ökar med åldern och det finns ofta en högsta inträdesålder för att få teckna försäkringen. Om du passerat 60 år vid ansökningstillfället sker även ålderspåslag. Du bör alltid sätta dig in i försäkringsvillkoren ordentligt och se till att du har ett komplett försäkringsskydd innan du bosätter dig i ditt nya land.