PENSIONERING UTOMLANDS

Varmare, soligare och mer pengar kvar i plånboken. Det finns många skäl till att flytta utomlands som pensionär.

Varje år flyttar ca 50 000 svenskar utomlands. En del för att arbeta, andra för att studera. En växande andel utgörs av de av oss som väljer att pensionera sig i solen. Det ökande antalet kan bland annat förklaras av att vi svenskar är resvana, att vi är många som drömmer om sol och värme, att förbättrade kommunikationer inneburit att avstånden krymper mm. Även plånboksfrågorna, dit skatten på din pension hör, får allt större betydelse.

NOGGRANN PLANERING KRÄVS

Att flytta utomlands och bosätta sig i ett annat land är givetvis ett stort steg. Du bör förbereda dig väl, besöka det aktuella landet flera gånger och, om möjligt, försöka lära dig grunderna i landets språk. Det är även av stor vikt att du sätter dig in i frågor som berör din pension:

  • Hur stor är/blir min totala pensionsinkomst?
  • Hur beskattas min pension i Sverige?
  • Hur beskattas min pension i annat land?
  • Hur är skatteavtalen mellan olika länder utformade?
  • Hur bör mina pensionsinkomster fördelas över tiden?

Information om det svenska pensionssystemet och om de svenska skatterna i allmänhet återfinns under rubrikerna om svensk pension och svenska skatter.

Att flytta utomlands är inte automatiskt synonymt med att du anses vara skattemässigt utflyttad. Det är därför viktigt att förstå innebörden av begreppet väsentlig anknytning som till stor del avgör din skattskyldighet i Sverige.

Många uppfattar ämnet pensionering utomlands som komplicerat eftersom flera länders lagstiftning måste beaktas. Ta därför gärna tillfället i akt och besök våra seminarier och ta del av de kostnadsfria föreläsningar som ges i samband med de olika mässor som regelbundet arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vi ber ödmjukt om din förståelse för att vi behåller viss avgörande information för våra betalande kunder som väljer att anlita oss (läs gärna mer om våra tjänster). Detta till trots finner du mer fakta i ämnet pensionering utomlands på våra sidor än hos någon annan aktör på nätet. Oavsett om du kommer att pensionera dig utomlands eller inte hoppas vi att du får stor nytta och glädje av den information som presenteras på vår webbsida.

 

Välkommen!