Seminarier 2022/2023 

 Kom gärna och lyssna på våra kostnadsfria seminarier!

I samband med mässorna KÖPA HUS UTOMLANDS håller vi dagligen föreläsningar. Vi finns på plats med monter där du kan träffa oss och få information.

Mässdatum VT 2023:  
Stockholm, 18-19 februari, Kistamässan
Göteborg, 4-5 mars, Svenska Mässan
Malmö, 25-26 mars, Malmömässan

  FairMedia_banner_500x206px


 Klicka nedan på respektive evenemang för att få mer information, eller för anmälan. Notera i kolumnen Platser att ett evenemang kan ha fler än en sammankomst.

Välkommen till våra seminarier