Skattefrågor företagare

Förslag om kupongskatt

Finansdepartementet har lagt fram ett förslag om kupongskatt om 30 % på utdelning. Förslaget gäller svenska bolag som lämnar utdelning till utländska ägare. Ändringen, som skulle ha införts 1 januari 2024 är försenad och det är f n oklart när förändringen kommer att ske. Du som är företagare och överväger att flytta utomlands det närmaste året/åren och vill tillämpa de fördelaktiga regler som fortfarande är tillåtna bör därför överväga att agera i rätt tid. Besök gärna våra seminarier för entreprenörer för mer information.

Dags att sälja ditt livsverk?
Grattis! Det faktum att du befinner dig på vår webbsida i allmänhet och sidan som rör skattefrågor för företagare i synnerhet innebär av allt att döma att du är en framgångsrik entreprenör som äger ett eller flera lönsamma bolag och som nu börjar överväga hur ditt livsverk skall hanteras den dagen då du själv väljer att trappa ned.

Du har jobbat hårt i många år för att nå dit där du är idag. Du har varit mån om att göra rätt för dig och hålla nere kostnaderna i din verksamhet. Av samma skäl vill du sannolikt att skatten skall bli så fördelaktig som möjligt inom ramen för vad lagstiftningen tillåter. Det är nu dags att se över vilka alternativ som finns att tillgå när du vill tillgodogöra dig det värde som du så framgångsrikt byggt upp i ditt företag. Och vilka skattekonsekvenser detta medför.

Ta dig tid och läs dessa sidor noggrant, förhoppningsvis kommer det att leda till ökad insikt i de komplicerade regler som gäller företagare och skatt.

Om du säljer/likviderar ditt bolag utan planering så sträcker sig skatten upp till drygt 50 %.

Om du avser att bo kvar i Sverige kan din skatt sänkas till 25 %.

Om du överväger att flytta utomlands kommer skatten ofta blir ännu lägre, avgörande är vilket land som du har tänkt att flytta till.

Trevlig läsning – och varmt välkommen att delta vid våra seminarier för entreprenörer eller boka tid för individuellt möte!