Beräkna skatt

Så mycket kan skatten på din pension sänkas när du pensionerar dig utomlands. För att kunna göra en beräkning måste du besvara några frågor om dina pensioner. Om du är osäker på vad som menas med de olika pensionsbegreppen kan du läsa mer under rubriken om svensk pension.

Med de belopp vi efterfrågar nedan menar vi pensionsbelopp vid pensioneringstillfället, t ex 65 år.

Beräkning för privatperson

Ange din allmänna pension per månad, t ex vid 65 år.

Ange beräknad sammanlagd tjänstepension per månad (om du har flera tjänstepensioner, summan av dessa per månad).

Ange eventuell privat pension (privata pensionsförsäkringar + IPS) i kronor per månad. Om du endast har tillgång till aktuellt försäkringsvärde så dividerar du värdet med antalet månader som du vill ha pensionen utbetald, t ex 60 månader (5 år) vilket är kortaste tid enligt lag.

Om du är osäker på vilka pensionsbelopp som du kommer att erhålla, besök gärna https://www.minpension.se (länk) där du finner alla aktuella belopp.

(vi skickar ett mejl med resultatet av beräkningarna)