Våra tjänster

Att bosätta sig i ett annat land är ett stort beslut, såväl mentalt som legalt. Många frågor skall utredas och en mängd praktiska spörsmål skall hanteras. Vi vägleder dig gärna och ger dig underlag för beslut.

Nedan återfinns beskrivningar av några av de tjänster som vi kan hjälpa dig med.

Introduktionsmöte, pensionering utomlands

Ett möte om, vanligtvis, en timme som syftar till att ge dig en övergripande bild av hur beskattningen av din pension påverkas vid bosättning i det aktuella landet. Vi diskuterar bl a:

 • Legala krav vid utflyttning från Sverige
 • Det nya landets interna lagstiftning
 • Sveriges skatteavtal med det aktuella landet
 • Möjligheter att påverka skatteutfallet
 • Kapital-, förmögenhets- och arvsfrågor
 • Sjukvård

Denna typ av introduktionsmöte passar dig som:

 • Överväger att pensionera dig utomlands men vill få mer beslutsunderlag
 • Kommer att flytta utomlands och vill veta mer om vad vi kan hjälpa till med
 • Tvekar mellan några olika länder och vill få för- och nackdelar belysta
 • Vill diskutera hur man bäst planerar inför en utflyttning i framtiden

För denna typ av möte, som sker på vårt kontor i Stockholm, tillämpar vi timdebitering (2 500 kr/tim, exkl moms). Kontakta oss om du vill boka tid för ett introduktionsmöte.

Helhetslösning, pensionering utomlands

Ett paket som inkluderar det mesta som berör din utlandspensionering:

 • Utredningar av dina pensioner och skatter
 • Förslag på åtgärder för att optimera din situation
 • Planering av utflyttningen, myndigheter och blanketter
 • Anknytningsmoment till Sverige, åtgärder
 • Sjukvårdsrelaterade frågor, i vilken mån privat sjukvårdsförsäkring behövs
 • Hantering och planering av kapitaltillgångar för att uppnå skattefördelar
 • Arvsskatteplanering, i förekommande fall
 • Möten och kontinuerlig uppföljning

Denna helhetslösning passar dig som inte kan eller vill engagera dig i den omfattande process som en skattemässig utflyttning innebär. Vi offererar pris och skriver därefter uppdragsavtal. Vi ser gärna att du börjar med att boka ett introduktionsmöte (se ovan) så att vi kan bilda oss en uppfattning om ärendets komplexitet.

Introduktionsmöte, ”exit”

Du äger företag i Sverige och överväger att bosätta dig utomlands. Mötet syftar till att övergripande visualisera de stora skattefördelar som en korrekt bolagsstruktur medför. Mötet tar 1-1,5 timme.

Vi diskuterar bl a:

 • Fåmansbolagsbeskattning, 3:12-regler
 • Svenska och utländska holdingbolag
 • Omstrukturering av ägande
 • Legala frågeställningar, anknytningsmoment
 • Skattemässiga fördelar beroende på val av land

För denna typ av möte tillämpar vi timdebitering (2 500 kr/tim, exkl moms). Kontakta oss om du är intresserad av detta. I samband med mötet bildar vi oss en uppfattning om ärendets komplexitet varefter vi kan offerera pris. Om vi får förtroendet att hjälpa dig med hela processen skrivs uppdragsavtal.