I Thailand får du mycket mer för pengarna!

Inte utan orsak brukar Thailand ibland kallas för ”svenskarnas nya Spanien”. Låga boende- och levnadskostnader gör Thailand till ett väldigt populärt land att pensionerna sig i. Många svenskar har besökt Thailand som turister och funnit ett land med bra klimat året om, vänliga människor och bra övriga förutsättningar. I Thailand räcker pensionen längre och här kan du känna dig rik oavsett pensionsnivå.

Ladda ner Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Thailand

Skattefördelar för svensk pensionär i Thailand

 • Lägre skatt på pensionen
 • Ingen förmögenhetsskatt
 • Ingen arvsskatt
 • Låga levnadskostnader

Varför pensionera sig i Thailand?

 1. Låga levnadskostnader. Räkna med ungefär 1/2 priset jämfört med Sverige.
 2. Behaglig livsstil. De låga priserna leder till att man kan unna sig betydligt mer.
 3. Klimatet. Värme året om, 26-28 grader i havet, mängder av stränder
 4. Vänliga människor. Thailändarna är kända för sin generositet och positiva inställning
 5. Goda kommunikationer. Såväl till/från Thailand som inom landet.
 6. Fördelaktig beskattning. Din svenska pension beskattas lägre jämfört med Sverige.

Allmänt om skatter i Thailand

Från allmänna inkomster medges vissa grundavdrag (vanligen 30 000 Baht). Personer som är äldre än 65 år får dessutom avdrag med 190 000 Baht per år. Därutöver medges avdrag (beloppsbegränsade) för bl a livförsäkringar, långsiktigt sparande, bolåneräntor, välgörenhet m.m.

Skatt på nettoinkomst (Baht):

Inkomst Skatt %
0 - 150 000 0
150 001 - 300 000 5
300 001 - 500 000 10
500 001 - 750 000 15
750 000 - 1 000 000 20
1 000 001 - 2 000 000 25
2 000 001 - 4 000 000 30
4 000 001 - 35

I Thailand saknas förmögenhetsskatt liksom arvsskatt.

Kapitalvinster beskattas som vanlig inkomst.

Bolagsskatten är 20 %. Mervärdesskatten uppgår till 7 %.

Deklaration skall inlämnas senast 31 mars. Föregående kalenderår utgör beskattningsår.

Svensk pension i Thailand

Sverige har ett skatteavtal med Thailand som är tillämpligt. Om du vistas i Thailand mer än 180 dagar under ett kalenderår anses du vara bosatt i Thailand.

För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Thailand måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 • Svensk lagstiftning
 • Thailändsk lagstiftning
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Thailand
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

Tänk på!

I Thailand finns speciella remitteringsregler som kan ge mycket fördelaktiga effekter för en svensk som pensionerar sig i landet. Genom att tillämpa dessa regler kan din skatt sänkas avsevärt.

Kraftigt ökad pension efter skatt

Sven och Kerstin har drivit ett familjeföretag och har under årens lopp byggt upp kapital på vardera två miljoner kronor i tjänstepensioner. Makarna väljer att vid 62 års ålder bosätta sig i Thailand och lyfter, förutom allmän pension om 15 000 kronor per månad, sina privata tjänstepensioner under åtta års tid. Förutom att levnadskostnaderna i Thailand är ungefär hälften av motsvarande svenska kostnader så minskar även makarnas skatt rejält. Under de åtta år som Sven och Kerstin lyfter sina tjänstepensioner minskar deras skatt med totalt ca 700 000 kronor jämfört med om de pensionerat sig i Sverige.

Vid pensionering i Thailand finns det goda skäl att tillämpa det som vi kallar pensionsmaximering, d v s att du lyfter dina pensioner på kortast möjliga tid.

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Thailand och förutsätter att utflyttningen från Sverige är fullständig varvid du saknar väsentlig anknytning till Sverige. Undantag från ovanstående regler förekommer, bl a beroende på medborgarskap.

Den thailändska sjukvården

Som bosatt i Sverige är man ofta van vid en förhållandevis hög standard och tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs man ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att man lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Thailand tillhör inte EU eller EES. För att ha tillgång till hög nivå avseende vård är det därför nödvändigt att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Oavsett var man vistas får man då tillgång till bästa möjliga sjukvård, man eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Räkna med ett pris från 3 000 kr per månad för en sjukvårdsförsäkring av god kvalitet och som är giltig i hela världen. Priset beror dock till stor del på din ålder och ditt hälsotillstånd varför stora variationer förekommer. 

Boende

Räkna med att pengarna räcker mycket längre i Thailand jämfört med de flesta andra länder. En av orsakerna till detta är betydligt lägre boendekostnader. Det går även att hyra sitt boende och utbudet är stort. Regelverket förhindrar utländska medborgare från att äga mark och det är därför väldigt vanligt att köpa hus med tomträtt där tomten hyrs i 30 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 30 + 30 år.

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process

Uppehållstillstånd/visum/medborgarskap

Ett s k Non-Immigrant Visa är ett visum för personer som planerar att stanna länge i Thailand. Det finns i flera olika varianter men för svenska pensionärer som avser att bosätta sig i Thailand torde ett s k  Non-Immigrant Visa "O-A” vara mest passande. Detta visum gäller i ett år och kan därefter förnyas. 

Så blir din pensionering i Thailand lyckosam

 • Stressa inte fram beslut - ta en extra lång semester i Thailand och känn efter ordentligt
 • Prova att hyra bostad en tid och stifta bekantskap med landet och folket
 • Lär dig språket - försök att lära dig tillräckligt mycket för att kunna föra en enklare dialog, handla i matbutiken, beställa på restaurang o s v
 • Lär känna lokalbefolkningen - undvik att bara umgås med likasinnade
 • Att skaffa nya vänner ökar förståelsen för Thailand och underlättar din vardag
 • Ha ett öppet sinne och vidga vyerna - ta del av Thailands seder och respektera dess kultur
 • Aktivera dig - gå kurser, res runt och utforska Thailand, gå med i föreningar
 • Håll dig i form - bli inte alltför stillasittande, träna regelbundet
 • Tappa inte kontakten med släkt och vänner hemma - skriv, skicka e-post, ring, åk hem på besök, försök förmå dina vänner att besöka dig i Thailand
 • Planera ekonomin - gör budget, ha regelbunden översyn av finanserna
 • Var glad och njut av livet - du är priviligerad som har kunnat pensionera dig i Thailand!

Resor

För varje år som går ökar antalet flygavgångar från Sverige till Thailand. Idag finns även många möjligheter att flyga direkt till andra destinationer än Bangkok. Allra populärast bland svenskar är Phuket i sydvästra Thailand. Flygtid ca 13 timmar från Sverige.

Vill du vet mer om Thailand och dess fördelar? Vi arrangerar regebundet seminarier och anlitas på mässor för att hålla föreläsningar om detta ämne. Vanligtvis är dessa seminarier och mässor helt kostnadsfria. 

Företag vid utflyttning, ”Exit”

Om du äger svenskt fåmansbolag så måste detta företag avyttras/likvideras i samband med utflyttning. I annat fall kommer du att ha väsentlig anknytning kvar till Sverige vilket medför att du blir obegränsat skattskyldig i Sverige. Det finns olika metoder för hur en avyttring/likvidering av bolag kan genomföras. Med rätt planering kan miljonbelopp sparas i form av sänkt skatt. Läs mer om dessa viktiga frågor på sidan exit.