Bosättning i Portugal - regelverk, skatter mm

Portugal attraherar allt fler svenskar och antalet utflyttningar från Sverige har ökat de senaste tio åren. Orsakerna till intresset står bland annat att finna i ett vänligt land med mycket att upptäcka, behagligt klimat, förhållandevis låga priser på bostäder och leverne samt fördelaktiga regler för dig som blivande pensionär eller företagare som står i begrepp att sälja ditt livsverk.  Välkommen till Portugal! 

OBS! Portugal kommer att upphöra att erbjuda s k NHR-status fr o m 1 januari 2024. Individer som redan har NHR-status eller som söker sådan status senast i år (2023) kommer inte beröras av beslutet. Det kan således finnas skäl att överväga att söka dylik status snarast, för den som vill förvissa sig om 10 års NHR-status. Den parlamentariska beslutet om avskaffande av NHR sker i slutet på november men är mer av formell karaktär.

Sverige har sagt upp skatteavtalet med Portugal. Ändringen, som trädde i kraft 1 januari 2022, innebär att svensk pension beskattas med SINK (25 %). Detta avser individ som är begränsat skattskyldig i Sverige.

Använd gärna vår kostnadsfria applikation Beräkna skatt där vi visar hur din pension beskattas i Portugal samt i övriga länder, vilket land som är mest fördelaktigt för dig mm.

Allmänt om skatter i Portugal

Enligt portugisisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Portugal om du vistas 183 dagar eller mer per år i landet eller vid utgången av kalenderåret har ditt permanentboende i Portugal. En person som är skattemässigt bosatt i Portugal är skattskyldig för samtliga sina inkomster i världen. 

Deklaration skall inlämnas senast i mars/april året  efter intjänandeåret.

Inkomstskatt i Portugal och NHR-status

Portugal har beslutat om att stoppa möjligheten att söka s k NHR-status vilket därmed medför att progressiv portugisisk skatt, upp till drygt 50 %, uttas på din pension vid bosättning i Portugal.

Vill du veta mer om pensionering i Portugal? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Motsvarande ovan angivet seminarium, men i Göteborg.
Anmälan via vår sida seminarier.


Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar flera seminarier.

Mässdatum 2024:  

Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan 

Arvsskatt

Ingen arvsskatt uttas om arvtagaren är make/maka eller person i rakt upp- eller nedstigande led. I annat fall är arvsskatten 10 % (detta gäller dock enbart portugisiska tillgångar).

Förmögenhetsskatt

I Portugal uttas ingen förmögenhetsskatt.

Kapitalskatt

Skatt på kapitalinkomster uppgår f n till 28 %.
OBS! Portugals skatteavtal med andra länder kan förändra beskattningen såväl vad avser värdepapper, utdelning som ränta.

Fastighetsskatt

Den årliga fastighetsskattens storlek beror på var fastigheten är belägen. Skattesatsen är oftast 0,3-0,5 % av fastighetens taxeringsvärde men vid höga taxeringsvärden tillkommer ytterligare skatt. Vid förvärv av fastighet utgår en transaktionsskatt (IMT) som uppgår till maximalt 6 % av fastighetspriset. Därutöver tillkommer en stämpelskatt (VPT) om 0,8 % av fastighetens värde.

Vid avyttring av fastighet i Portugal beskattas vinsten med 28 % fast skatt förutsatt att du vid detta tillfälle inte längre är skattemässigt bosatt i Portugal. Om du kvarstår som skattemässigt bosatt vid försäljningstillfället så kommer hälften av vinsten vid avyttringen att ligga till grund för progressiv inkomstskatt.

Moms

Den generella momssatsen har höjts och uppgår nu till 23 %. På Azorerna och Madeira är momsuttaget lägre.

Svensk pension i Portugal

För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Portugal måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 • Svensk intern rätt
 • Portugisisk intern rätt
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

  Portugisisk lag

  Om du anses skattemässigt bosatt i Portugal är grundprincipen att du är obegränsat skattskyldig i Portugal för all din inkomst oavsett från vilket land inkomsten kommer. Den lokala skatten i Portugal, nu när NHR inte längre kan sökas, leder till progressiv skatt upp till ca 50 %. Avräkning av svensk skatt sker.

Svensk lag

Svensk lagstiftning fastställer, som huvudregel, att dina pensionsinkomster från Sverige skall beskattas i Sverige. Om din utflyttning från Sverige är fullständig, d v s du "klipper banden" med Sverige, begränsas den svenska skatten till 25 % på dina pensioner. Detta i enlighet med SINK-lagstiftningen.

Beskattning enligt ovan förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige.

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

Den portugisiska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Portugal tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Portugals motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Portugal. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Portugal.

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Portugal) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. 

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Portugal rankingplats 14 (av 34 länder).

Vår rekommendation är att du överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 3-4 000 kronor per månad och är giltig i såväl Portugal som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning.

Boende

Att köpa hus/lägenhet i Portugal är något billigare jämfört med genomsnittet i övriga Europa.

Att tänka på:

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process
Vill du veta mer om pensionering i Portugal? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?

4 september 2024, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett fåmansbolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Italien, Spanien, Malta, Cypern m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.

Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
24 september 2024, kl 11:30-13:00 (Lediga platser)
Motsvarande ovan angivet seminarium, men i Göteborg.
Anmälan via vår sida seminarier.

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar flera seminarier.

Mässdatum 2024:
Stockholm, 12-13 oktober, Älvsjömässan
Göteborg, 23-24 november 2024, Svenska Mässan 

Så blir din pensionering i Portugal lyckosam:

 • Stressa inte fram beslut - ta en extra lång semester i Portugal och känn efter
 • Prova att hyra bostad en tid och stifta bekantskap med landet och folket
 • Språket - försök att lära dig tillräckligt mycket för att kunna föra en enklare dialog, handla i matbutiken, beställa på restaurang o s v
 • Lär känna lokalbefolkningen - undvik att bara umgås med likasinnade
 • Att skaffa nya vänner ökar förståelsen för Portugal och underlättar din vardag
 • Ha ett öppet sinne och vidga vyerna - ta del av Portugals seder och respektera dess kultur
 • Aktivera dig - gå kurser, res runt och utforska Portugal, gå med i föreningar
 • Håll dig i form - bli inte alltför stillasittande, träna regelbundet
 • Tappa inte kontakten med släkt och vänner hemma - skriv brev, skicka mejl, Skypa, åk hem på besök, försök förmå dina vänner att besöka dig i Portugal
 • Planera ekonomin - gör budget, ha regelbunden översyn av finanserna
 • Var glad och njut av livet - du är priviligierad som har kunnat pensionera dig i Portugal!