Jakten på rådgivning

I en artikel i Dagens Industri (3 oktober 2022, läs artikeln här) skriver Lasse Wierup, med ett förflutet på Expressen, DN och Aftonbladet, om entreprenörer som överväger att bosätta sig utomlands. Under stort hemlighetsmakeri och ”efter kontorstid” besöker DIs utsända den ”slutna tillställningen” på Ålandsbanken i centrala Stockholm där undertecknad anordnar ett seminarium som klargör vilka skatteregler som gäller för entreprenörer som överväger att sälja sina bolag. I DIs videoklipp smyger den utsända reportern omkring med dold kamera och mikrofon. Scoopet? Att en korrekt genomförd utflyttning från Sverige kan resultera i betydande skattefördelar.

De som följt oss genom åren har kunnat notera att vi under de senaste 14 åren, i samband med mässor, seminarier, via trycksaker och på webbsidor, öppet förklarat att stora skattemässiga skillnader föreligger när en entreprenör står i begrepp att sälja sitt företag och, eventuellt, flytta utomlands. Dessa "hemliga" seminarier och ”slutna tillställningar” är tvärtom helt publika och aktuellt seminarieprogram återfinns här.

Som en konsekvens av medlemskapet i EU valde Sverige 2008 att införliva regler om s k underprisöverlåtelser i lagstiftningen. Det är därmed, sedan en lång tid tillbaka, helt förenligt med lagen att sälja sitt svenska aktiebolag till ett annat EU-bolag. Med rätt hantering kan utfallet bli särdeles gynnsamt eftersom vissa länder, t e x Malta och Portugal, erbjuder stora skattemässiga fördelar för den entreprenör som väljer att bosätta sig där. Sverige har långtgående regler vid utflyttning, bl a får man inte behålla sin permanentbostad eller sitt svenska företag. Att efter ett långt yrkesliv som egenföretagare sälja sitt svenska bolag resulterar i en skatt som sträcker sig upp till 50 %. Att det dessutom rör sig om en dubbelbeskattning, företagets vinster har redan beskattats, gör att den totala skatten kan bli betydande. Att behålla det svenska bolaget vid utflyttning till sol och värme medför att man får avslag på sin begäran, utflyttningen är inte fullständig. Däremot tillåter som sagt lagstiftningen (sedan 2008) att man kan ta med sig värdet av sitt livsverk genom att bilda ett bolag i ett annat EU-land. Detta i enlighet med den fria rörligheten inom EU. På detta vis förändras även skatten, beroende på val av bosättningsland. Ibland kan skatten bli högre jämfört med Sverige, oftast blir den lägre och undantagsvis blir det ingen skatt alls. Fördelaktigt? Absolut. Kontroversiellt? Tydligen, eftersom DIs journalist känner sig nödgad att delta med förklädnad. Reglerna är dock tydliga och fastställer att den företagare som, oavsett skäl, flyttar utomlands även kan åtnjuta en förändrad beskattning. Allt med lagstiftarens goda minne eftersom alla transaktioner redovisas öppet för Skatteverket och andra berörda myndigheter.

DI:s artikelförfattare ifrågasätter, mellan raderna, att kompetenta och högutbildade personer väljer att byta arbetsgivare, från Skatteverket till banksektorn, för att tillämpa den kunskap som inhämtats under många år på den statliga myndigheten. Tvärtom leder denna kompetensrekrytering till ökad förståelse och insikt, inte bara för banken själv utan även för dess kunder. Att veta vad som är tillåtet, var gränserna går och, framförallt, att bistå sina kunder att göra rätt och att vara transparent. Lasse Wierup har i en tidigare artikel (30 september 2022) redogjort för en svensk företagare som, uppenbarligen såsom det beskrivs, missbrukat reglerna och varit skenbosatt i utlandet i många år. Hade det möjligen inte varit klokt om vederbörande hade fått adekvat rådgivning, gärna från någon med bakgrund inom Skatteverket, så att misstagen hade kunnat undvikas?

Journalistens intention är säkerligen god, måhända med väl många inslag av sensationsjournalistik och tveksamma rubrikval, men missar dessvärre helt att diskutera själva sakfrågan; I vilket land skall en inkomst beskattas, i landet man lämnat eller i landet man flyttar till? Därtill har Lasse Wierup tyvärr missförstått flera centrala begrepp. Artikeln förklarar bl a att skattefördelar kan uppstå p g a skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Den som följt debatten om Portugal känner säkerligen till att Magdalena Andersson, dåvarande finansminister, valde att säga upp avtalet med Portugal eftersom det framkom att det årligen flyttade ett antal hundra svenska pensionärer till Portugal för att åtnjuta sol och lägre skatt på sin pension. Sverige har alltså inget skatteavtal med Portugal.

Vidare förklarar DIs artikel att det är ”tillåtet att föra ut obeskattade kapitalvinster” till ett bolag inom EU. Det stämmer inte alls utan tvärtom är det redan beskattade vinstmedel, s k fritt eget kapital, som kan delas ut till ett företag inom EU, precis på samma sätt som i Sverige.

Slutligen gör journalisten en stor sak av att hävda att Ålandsbanken far med osanning när de besvarar journalistens frågor och förklarar att de inte etablerar utländska bolag. Banken erbjuder sina kunder sedvanliga banktjänster som kapitalförvaltning, konto, lån mm. Däremot ägnar sig banken inte åt etablering av utländska ägarbolag vilket däremot andra fristående aktörer, företrädesvis i det land där bolaget skall ha sitt säte, erbjuder.

 Föreningen FAR klargör även i samma artikel sin hållning, att det är ”oetiskt” att diskutera ”upplägg” som kan leda till stora skattefördelar. Samma argument har tidigare hörts från politiskt håll, det är inte etiskt att följa de lagar som råder när utfallet tenderar att bli (alltför) fördelaktigt. Är det där vi vill hamna? Att det skall anses mer etiskt för den företagare som, på grund av okunskap och avsaknad av rådgivning, betalar höga 50 % i skatt när bolaget avyttras. Jämfört med den entreprenör som har en klok revisor (gärna tillhörande FAR) som förklarar att skatten kan halveras i Sverige, till 25 %, med korrekt metodik. Eller till och med ingen skatt alls för den företagare som, oavsett bevekelsegrunder, väljer att emigrera och gör allt rätt för sig?

Göran Andersson, Sparsam Skatt, 2022-10-03

Ps. Eftersom ämnet uppenbarligen skapar debatt och, tyvärr, ett väldigt högt tonläge är du varmt välkommen till mässan "Köpa Hus Utomlands" 15-16 oktober på Älvsjömässan i Stockholm där vi bl a arrangerar seminariet "Skatt vid bolagsförsäljning" (kl 11:30 i sal 3, både lördag och söndag) för att diskutera ovan frågeställningar och förklara innebörden av de olika regelverken. Ingen föranmälan krävs, mässan är kostnadsfri. Du kan läsa mer om mässan här. Ds.